ReadyPlanet.com
dot


ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest


 ด้วย บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาโครงการ“My Bright Smiles” Global Art Contest เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กไทยอายุระหว่าง 6-9 ปี ได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ เพื่อเป็นตัวแทนนำผลงานของเด็กไทยเข้าร่วมแข่งขัน“My Bright Smiles” Global Art Contest ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรายละเอียดโครงการมีดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์โครงการ โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส (Bright Smiles Bight Futures) ในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท คอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนชุดยาสีฟัน แปรงสีฟันตลอดจนสื่อการเรียนการสอน และคู่มือสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครบคลุมประมาณ 1ล้านคนทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมส่งผลงานการประกวดวาดภาพระบายสี โดยผลงานที่ได้รับรางวัล จะส่งไปประกวดระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อคัดสรรผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลจากประเทศต่าง ๆ มาเป็นภาพประกอบปฏิทินปี 2558 ทั้งนี้ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท คอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดและวิธีการดำเนินงานของโครงการ โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest นี้ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี และมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องวาดภาพลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A3 (29.7x42 ซม) โดยไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพและการใช้สี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศระดับประเทศ และส่งผลงานที่ได้รับรางวัลในประเทศไทย เข้าประกวดระดับระหว่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง หากผลงานใดได้รับการคัดเลือกจะถูกนำตีพิมพ์ลงปฏิทินประจำปี 2558 และผลงานนั้นจะได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 250 US $ รวมถึงโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 US $ 

รายละเอียดกติกาการสมัครและอื่นๆที่

http://colgateprofessional.thaikm.com/BSBFPainting/bsbf_detail.php

โทร 02-2298137ผู้ตั้งกระทู้ Colgate (iynm-dot-pomme-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-04-21 13:52:56


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.