ReadyPlanet.com
dot


ขอเชิญเด็กประถมส่งภาพวาดประกวดชิงรางวัล


 ศ.เกียรติคุณ ปรีชา  เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ และผศ.ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาฯ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาด “ประเทศไทยในฝัน” เชิญเด็กประถมรีบส่งผลงานภายใน 20 มิ.ย. 59

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ขอเชิญชวนน้องๆ ที่เรียนอยู่ระดับประถมศึกษาผู้มีใจรักงานด้านศิลปะร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” ชิงรางวัล 10 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้นำเสนอผลงานพร้อมรับรางวัลและเกียรติบัตรจาก พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนชนะการประกวดจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในงานประชุมประจำปี 2559 และ ณ สำนักงานของ สศช. ตลอดจนใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
 
ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดประกวดภาพวาดดังกล่าว สศช. ได้เชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา  เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการร่วมกับผู้บริหาร สศช. 
ซึ่งทั้ง ๒ ท่านนับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะอย่างยิ่ง  
 
สำหรับการจัดประกวดวาดภาพระบายสี “ประเทศไทยในฝัน” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. ซึ่งกำหนดจัดในหัวข้อเรื่อง “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน
 
ผู้ที่จะเข้าร่วมประกวดภาพวาด จะต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับประถมศึกษา แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ( ผู้ส่งผลงานทางไปรษณีย์ประทับวันส่งในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เป็นวันสุดท้าย) 
 
ผู้สนใจโปรดติดตามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nesdb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 0 2628 2847, 0 2280 4085 ต่อ 2103 – 9, ในวันและเวลาราชการ หรือ อีเมล์ pr@nesdb.go.th


ผู้ตั้งกระทู้ กัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง (kanyarak-at-nesdb-dot-go-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2016-06-15 23:09:58


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.