ReadyPlanet.com
dot


การประชุมเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย


 วันนี้ 7 มี.ค. 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. และ OECD จัดการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเอกสารทางวิชาการเรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการประชุม พร้อม
การแสดงทัศนะความร่วมมือในการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยโดย Mr. Marcos Bonturi ผู้อำนวยการด้านหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ จาก OECD ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และพันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการ ป.ป.ท. รวมทั้งรับฟัง
ข้อค้นพบจากการศึกษาการเสริมสร้างความซื่อตรงสุจริตของประเทศไทย ผู้ตั้งกระทู้ phanich :: วันที่ลงประกาศ 2018-03-12 15:17:47


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.