ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
dot
bulletคอร์สศิลปะในวันปิดเทอม
bulletคอร์สศิลปะสำหรับเด็ก 4- 10 ปี
bulletคอร์สศิลปะสำหรับเด็ก 10-12 และ 13-15 ปี
bulletคอร์สศิลปะเตรียมเอ็นทรานซ์
bulletคอร์สศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป
dot
dot
bulletความหมายของศิลปะ
bulletองค์ประกอบศิลป์
bulletทฤษฎีสี
bulletDoodle Snap EP 1
bulletDoodle Snap EP 2
dot
Online Class สู้ Covid-19
dot
bulletOnline Class 01/21
bulletOnline Class 02/21
bulletOnline Class 03/21
bulletOnline Class 04/21
bulletเทคนิคสีไม้ ตอน 1
bulletแนะนำการเลือกซื้อสีน้ำ
dot

dot
bulletFACEBOOK
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น ent' 56

 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน

ที่สามารถฝ่าฟันสอบผ่านเข้าไปศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการได้
ต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจเรียน จบออกมาเป็นนักออกแบบที่ดี มีความสามารถ พี่ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้จ้า ^_^
 
student entrance 2012

นางสาวนุชรินทร์ แก้วลี     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นายชีวิน ขันธจิตร์      วิทยาลัยช่างศิลป์

สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวอัญชยานันท์ นาคประสพ    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สาขาครุศาสตร์การออกแบบ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายมนตรี เทอดเกียรติศักดิ์      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวอมรรัตน์ ทองสุทธิ     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวรติมา เส็นติระ     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สาขาครุศาสตร์การออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายวิวิศน์ วงษ์ศิริฉัตร     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นายสิรภพ อภินันทศาสตร์     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต

นายเตชะ นาถพรายพันธุ์     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายเมธัส เกียรติถนอมกุล     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวรุ่งธนาพร ศรีสุวรรณ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สาขาธุรกิจเสื้อผ้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นายณัฐจักร์ คัคนางค์จนันท์     โรงเรียนธัญบุรี

สาขาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวภัทรมล เนตรทิพย์     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สาขาครุศาสตร์การออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังข่าวสาร & กิจกรรม

ผลงานเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "รักคุณเท่าฟ้า"
ประกาศผลสุดยอดนวัตกรตัวน้อย 100 คนที่เข้ารอบ โครงการ “Honda Super Idea Contest 2020”
ผลงานเด็กๆที่ได้รับรางวัลวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ร้านหนังสือในฝัน"
Doodle Snap by Kru Puii on Youtube
"ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น ENT'61"
กิจกรรม English @ Heart BY CHUBB
กิจกรรม แอลจี ชวนลูกแต้มรัก เติมใจให้แม่
แจ้งย้ายที่ตั้งโรงเรียนค่ะ
Workshop Honda Asimo ตอนที่ 1 article
Workshop Honda Asimo ตอนที่ 2
workshop งานมหกรรมรักการอ่าน by TK Park
workshop งาน Colgate "My Bright Smile" global art Contest
Workshop @ PWFA (Pailin World Fashion Academy)
รางวัลการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ โดยกระทรวงพลังงาน 2013
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคอร์ส Entrance รุ่น Ent'59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น Ent'58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 โรงเรียนศิลปะเด็กไทยสร้างสรรค์

วันทำการ อังคาร / พุธ / ศุกร์ / เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. 

โทร.  0 2102 0499 / 089 813 9255

 

คำค้นหา : โรงเรียนศิลปะเด็กไทยสร้างสรรค์ , โรงเรียนเด็กไทยสร้างสรรค์ , โรงเรียนศิลปะ , สอนศิลปะ , เรียนศิลปะ ,

ศิลปะเด็ก , ศิลปะ , เด็ก 4-12 ปี , ม.ต้น , ม.ปลาย, เตรียมเอ็นทรานซ์ , ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป , ปิดเทอม ,

วาดเส้น , องค์ประกอบศิลป์ , นิเทศศิลป์ , ความถนัดสถาปัตย์ , ออกแบบภายใน, ออกแบบแฟชั่น,

fashion design , product design , drawing , cu-tad , inda chula , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , addmission , GAT , PAT ,

ทฤษฎีสี , ออกแบบเบื้องต้น , เขียนการ์ตูน , วาดการ์ตูน , วาดรูป , ปั้น , ประดิษฐ์ , ประติมากรรม ,

สีน้ำ , สีน้ำมัน , สีอะคลิลิก , Doodle , Doodle Snap , วาดรูปเล่น , วาดรูปลายเส้น , ศิลปะบำบัด  

หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 112 ตรงข้ามสนามเทนนิส