ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
dot
bulletคอร์สศิลปะในวันปิดเทอม
bulletคอร์สศิลปะสำหรับเด็ก 4- 10 ปี
bulletคอร์สศิลปะสำหรับเด็ก 10-12 และ 13-15 ปี
bulletคอร์สศิลปะเตรียมเอ็นทรานซ์
bulletคอร์สศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป
dot
dot
bulletความหมายของศิลปะ
bulletองค์ประกอบศิลป์
bulletทฤษฎีสี
bulletDoodle Snap EP 1
bulletDoodle Snap EP 2
dot
Online Class สู้ Covid-19
dot
bulletOnline Class 01/21
bulletOnline Class 02/21
bulletOnline Class 03/21
bulletOnline Class 04/21
bulletเทคนิคสีไม้ ตอน 1
bulletแนะนำการเลือกซื้อสีน้ำ
dot

dot
bulletFACEBOOK
คอร์สศิลปะสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 คอร์สศิลปะสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Entrance) แบ่งเป็น

- วาดเส้น (Drawing)

"วิชานี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการวาดรูป" และเป็นพื้นฐานทุกสาขาวิชา เป็นวิชาหลักหรือสำหรับการสอบเข้าทุกคณะด้านศิลปะ เน้นความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้สอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด สอนตั้งแต่พื้นฐานการวาดเส้น ตั้งแต่การร่างภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ สอนให้เข้าใจถึงขนาด สัดส่วน และโครงสร้างของวัตถุ การลงน้ำหนักแสงเงา ฝึกฝนการวาดรูปที่ถูกต้อง เน้นการสอนเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแนะแนวข้อสอบเอ็นทรานซ์ และสอนจนถึงขั้นสูงสำหรับน้องๆที่ต้องการจะสอบเข้าเรียนต่อ ในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ / วิจิตรศิลป์ /  ศิลปกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชา วิจิตรศิลป์ / ทัศนศิลป์ / ศิลปะจินตทัศน์

 

- องค์ประกอบศิลป์ (Composition)

เรียนทฤษฎีสีเพื่อการสร้างงานที่แตกต่าง แล้วเทคนิคการทำงาน compose ให้เร็วและทันเวลา เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นของการจัดองค์ประกอบ ตั้งแต่ จุด, เส้น, น้ำหนัก, พื้นผิว, รูปทรง, ที่ว่าง, สี และจังหวะ เรียนรู้ในเรื่องของการกำหนดจุดเด่น & จุดรองของภาพ ไปจนถึงขั้นตอนที่มีรายละเอียดของเรื่องราวที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมาจัดองค์ประกอบ ให้งานเกิด Feeling และมีเสน่ห์ดึงดูดในตัวเนื้องาน เพื่อนำไปช้กับงาน Design ทุกประเภท และเป็นพื้นฐานในการนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ


- ออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)

สำหรับน้องๆที่ต้องการเข้าเรียนสาขานิเทศศิลป์ / ออกแบบสื่อสาร / เรขศิลป์ / ถ่ายภาพ / ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย / มีเดียอาร์ต ฝึกเขียน storyboard และงานออกแบบต่างๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสื่อโฆษณาการออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบโปสเตอร์ โลโก้ สัญลักษณ์ ตัวอักษร ออกแบบปกหนังสือ ปกเทป ปก CD และพื้นฐานการออกแบบ Graphic Design เรียนรู้เรื่องของการใช้สี การจัดองค์ประกอบของภาพ การื่อความหมาย รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการทำงาน

 

- ความถนัดทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design)

สำหรับน้องๆที่ต้องสอบวิชาความถนัดสถาปัตย์ สอนการวาดภาพ perspective คน รถ ต้นไม้ งาน sketch design เนื้อหาจะสอนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนทัศนียภาพ การทำงาน Presentation การทำ Sketch Design ในรูปแบบต่างๆ สอนให้เข้าใจความหมายของคำว่า Concept Design, Front, Side, Section, Detail การทำ Product Design และแนวทางการนำเสนอความคิด ในรูปแบบต่างๆ ที่ดีในเวลาที่มีจำกัดเพียง 2-3 ชั่วโมง ฝึกให้รู้จักจินตนาการ ภาพของสถานการ์ณต่างๆ ตามที่กำหนด รวมถึง ทักษะการใช้สี และการเสนอแบบที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมทั้งการแนะแนวข้อสอบเอ็นทรานซ์

 

- ออกแบบภายใน ( Interior Design)

เริ่มสอนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบภายใน สอนให้รู้จักและเข้าใจสัดส่วนมนุษย์กับเฟอร์นิเจอร์ การเขียนภาพ Perspective ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว Showroom ร้านขายของ ร้านอาหาร Lobby โรงแรม ฯลฯ รวมถึงการคิด Design และการจัดวาง Plan ของสถานที่ต่างๆ การคิดโทนสิและจิตวิทยาของสีในงานออกแบบ และทักษะการลงสี การลงน้ำหนักแสงเงาที่ถูกต้อง เพื้อนำไปใช้ในการสอบเอ็นทรานซ์เข้าในคณะที่ต้องการ

 

- ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

สอนการสร้างแนวคิด การตีโจทย์ งานออกแบบ product เน้นการทำงาน Sketch Design การเขียนConcept Design, Front, Side, Section, Detail ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และการใช้สีและจัดหน้ากระดาษให้ดูน่าสนใจ

 

- ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)

ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ ออกแบบเสื้อผ้า จากแนวความคิด วาดรูปและอธิบายเกี่ยวกับงานที่ได้ออกแบบไว้  ประยุกต์แนวความคิด ให้เกิดการออกแบบจริง และวาดออกมาเป็นงานดีไซน์ ฝึกวาดหุ่นแฟชั่น ให้สามารถร่างหุ่น ได้อย่างรวดเร็วและสวยงามที่สุด ฝึกการลงสีและรายละเอียดส่วนต่างๆ เรียนรู้ประวัติศาสตร ์แฟชั่นทุกยุค ฝึกการทำ Mood board และ ออกแบบให้เป็นคอลเลคชั่น จากแรงบันดาลใจ ของตัวเอง
 

**ทุกคอร์สเน้นสอนเป็นรายบุคคล เน้นการทำงานที่มีคุณภาพภายในเวลาที่มีจำกัด
พร้อมทั้งแนะแนวข้อสอบรวมถึงการให้คำปรึกษาในการเลือกคณะและสาขาวิชาต่างๆ**

 

เวลาเรียน
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (เปิดเทอม)

วันอังคาร, พุธ, ศุกร์ (ปิดเทอม มี.ค. - พ.ค. , ต.ค.)

ระยะเวลาเรียน
คอร์สละ 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

ค่าเรียน
คอร์สละ 3,200 บาท
  
หลักสูตรที่เปิดสอน

คอร์สศิลปะในวันปิดเทอม article
คอร์สศิลปะสำหรับเด็ก 4-10 ปี
คอร์สศิลปะสำหรับเด็ก 10-12 และ 13-15 ปี
คอร์สศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไปCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 โรงเรียนศิลปะเด็กไทยสร้างสรรค์

วันทำการ อังคาร / พุธ / ศุกร์ / เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. 

โทร.  0 2102 0499 / 089 813 9255

 

คำค้นหา : โรงเรียนศิลปะเด็กไทยสร้างสรรค์ , โรงเรียนเด็กไทยสร้างสรรค์ , โรงเรียนศิลปะ , สอนศิลปะ , เรียนศิลปะ ,

ศิลปะเด็ก , ศิลปะ , เด็ก 4-12 ปี , ม.ต้น , ม.ปลาย, เตรียมเอ็นทรานซ์ , ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป , ปิดเทอม ,

วาดเส้น , องค์ประกอบศิลป์ , นิเทศศิลป์ , ความถนัดสถาปัตย์ , ออกแบบภายใน, ออกแบบแฟชั่น,

fashion design , product design , drawing , cu-tad , inda chula , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , addmission , GAT , PAT ,

ทฤษฎีสี , ออกแบบเบื้องต้น , เขียนการ์ตูน , วาดการ์ตูน , วาดรูป , ปั้น , ประดิษฐ์ , ประติมากรรม ,

สีน้ำ , สีน้ำมัน , สีอะคลิลิก , Doodle , Doodle Snap , วาดรูปเล่น , วาดรูปลายเส้น , ศิลปะบำบัด  

หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 112 ตรงข้ามสนามเทนนิส